LOGGA

VI FINNS FÖR DIG!

KONTORET

Lars Fredriksson
VD
lars.fredriksson@edshus.se
0534-190 61

Gösta Schagerholm
Kamrer/ Vice VD
gosta.schagerholm@edshus.se
0534-190 62

Catharina Johansson
Förvaltare av lägenheter
catharina.johansson@edshus.se
0534-190 41

Maria Marthinusen
Kundtjänst/Marknad/Uthyrare
maria.marthinusen@edshus.se
0534-190 70

BILD SAKNAS 

Ellen Camitz
Kundtjänst
ellen.camitz@edshus.se
0534-190 60

fASTIGHETSSKÖTARE

Från vänster: Elin, Erling, Abid och Jörgen.

Elin Johansson

Gamla Edsvägen 52-68

Erling Siljeblad

Ängsvallevägen 1-9
Södra Moränvägen 4-14
Södra Moränvägen 23

Abid Mesic

Timmertjärnsv. 15-21
Timmertjärnsvägen 11
Timmertjärnsvägen 13
Timmertjärnsv. 16-20
Kronoparksvägen 17

Jörgen Odén

Toppen
Delesgatan 4, Linden
Delesgatan 10
Björkhaget
Norra Moränvägen 6