LOGGA

fakturering

Vi vill göra hanteringen av leverantörsfakturor effektiv, säker och hållbar för miljön genom att ta emot fakturor elektroniskt. Detta innebär minskade portokostnader, snabbare och säkrare fakturaleverans samt minskad risk för feltolkning av fakturainnehåll.

Vi önskar ta emot e-fakturor i första hand, för information se https://www.pagero.se/projektsidor/dalslandskommunerna/edshus-ab/


Om ni inte har möjlighet att skicka e-fakturor, kan vi ta emot PDF-fakturor via e-post till info@edshus.se

Har ni inte möjlighet till något av ovan alternativ kan ni skicka pappersfaktura via post:
Edshus AB
FE5080
838 77 FRÖSÖN

Faktura till Edshus AB ska vara märkt med referenskod: (EH+2 siffror) i fältet "er referens" på förstasidan utan mellanslag eller övrig text, exempel: EH20.
Varje beställare från Edshus AB bör ange en referenskod till er. Om detta missas, ber vi er fråga efter det innan fakturering.

Vi önskar 30 dagars betalningsvillkor samt en faktura per referenskod (inte samlingsfaktura) för att underlätta vårt arbete.

Vid frågor, ring gärna 0534-190 62