LOGGA

GLAD PÅSK

Öppettider kundtjänst påsk:
Skärstorsdagen kl: 08.00-12.00   |   Långfredagen STÄNGT   |   Annandag påsk STÄNGT

Akuta ärenden som inte kan vänta till 23/4; Jourtelefon 070-397 34 59

Blåkulla och två glada påskkärringar finns nu att titta på vid infarten till Edsgärdet.
Edshus tackar AMI för den fina smyckningen.

VAR SOCIAL MED OSS

Upphandling av mark- och grävtjänster för Dals-Eds kommun och Edshus AB ligger nu ute på e-avrop.

Efter avslutad upphandling avser Dals-Eds kommun och Edshus att teckna ramavtal med minst tre (3) anbudsgivare om så finns, utan inbördes rangordning. 

Beställaren har för avsikt att avropa från den entreprenör som beställaren finner mest lämpad för uppdraget, med hänsyn tagen till pris, maskinpark och utrustning, entreprenörens kapacitet samt det arbete som ska utföras. Upphandlingen avser ramavtal gällande grävtjänster för Dals-Eds Kommun och Edshus AB.
 
Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget hämtas på www.e-avrop.com. För att kunna hämta förfrågningsunderlaget måste du registrera ett konto på e-Avrop, http://info.e-avrop.com/. Detta är kostnadsfritt.

NYFIKEN PÅ EDSHUS AB?

LÄS MER OM OSS I VÅR BROSCHYR.